Tjenester

GEOTEKNISK AVDELING

Vi tilbyr følgende tjenester:

Grunnundersøkelser

 • Grunnboring
 • Prøvegraving
 • Laboratorieundersøkelser
 • Installasjon og måling av deformasjonsmålere
  • Inklinometere
  • Setningsankere
 • Installasjon av miljøbrønner
 • Kontroll av komprimeringsarbeider med isotopsonde Troxler 3440+

IMG 0609

Geoteknisk prosjektering

 • Valg av fundamenteringsmåte
 • Dimensjonering av peler
 • Dimensjonering av spuntvegger
 • Stabilitetsberegninger og vurderinger

pelefundamentering komprimert

Geoteknisk rådgivning        

 • Vurdering av tomtealternativ
 • Kostnads og risikovurderinger

PA-AVDELINGEN

Vi tilbyr følgende tjenester:

Anleggsteknisk prosjektering

Anleggsteknisk rådgivning

Prosjektledelse, byggeledelse og anleggsledelse

 • Bistand i planprosessen
 • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosessen
 • Rådgivning for, eller utarbeidelse av kvalitet og HMS planer

PA-avdelingen er pr. 2018 fast utleid og kan ikke ta på seg ytterligere oppdrag.