Utvidelse av E6 til 4-felt i Råde

Geoteknisk bistand i forbindelse grunnundersøkelser og prosjektering 11 km motorveg inkl. bruer, kulverter og tunnel. Omsetning inkl. grunnundersøkelser ca. 2 mill.

Byggherre                   : Statens Vegvesen region øst

Prosjekt                      : Utvidelse av E6 til 4-felt i Råde

Kontaktperson            : Øyvind Vaadal

Arbeidsbeskrivelse     : Geoteknisk- og anleggsteknisk prosjektbistand

Omsetning                   : ca. 2 mill inkl. grunnundersøkelser

Tidsrom:                      : 2002-2006