Sanering av planoverganger i Stange

Geoteknisk bistand i forbindelse grunnundersøkelser og prosjektering av 14 nye planfrie kryssinger. Omsetning inkl. grunnundersøkelser ca. 0,5 mill.

Byggherre                   : Jernbaneverket

Prosjekt                       : Sanering av planoverganger i Stange

Kontaktperson             : Kristian Slorbak

Arbeidsbeskrivelse      : Geoteknisk bistand i forbindelse grunnundersøkelser og   prosjektering av 14 nye planfrie kryssinger.

Omsetning                   : ca.0,5 mill  inkl. grunnundersøkelser

Tidsrom                        : 1998 - 2000