NY Tverrveg, Jessheim

Byggherre                  : Statens vegvesen region øst

Prosjektnavn              : Ny Tverrveg - Jessheim

Vår referanse             : 11143 /Kristoffer Rabstad

Kontaktperson:          :  Alf Sveinung Gotuholt

Arbeidsbeskrivelse     : Geoteknisk bistand i forbindelse grunnundersøkelser og    utarbeidelse av reguleringsplaner.

Omsetning                  : ca.1,5 mill ,-  inkl.grunnundersøkelser

Tidsrom                      : 2011 - 2015

 

Løvlien Georåd AS var geoteknisk prosjekterende for Ny Tverrveg, Jessheim, samt oppfølging av byggefasen.

Hovedutfordringen med prosjektet var kryssing av Hovedbanen nord for Jessheim stasjon med kulvert. Det viste seg å være mye infrastruktur i grunnen hvor kulverten skulle etableres, dermed ble det store utfordringer med faseplanlegging av flytting av infrastruktur og etablering av sikringskonstruksjoner i grunnen. Til slutt ble det valgt en løsning med kalksementstabilisering av leiren og midlertidig flytting av Hovedbanen. Denne løsningen tillot svært liten bruk av tidkrevende spunt og stagsikring i prosjektet.

 Byggherre, entreprenør og konsulent ble fornøyd med løsningen.