E6 Hovinmoen-Dal

Geoteknisk og hydrogeologisk prosjektering av ny strekning på E6. Total omsetning inkl. grunnundersøkelser 400.000,-

Byggherre                   : Statens vegvesen region øst

Prosjekt                      : E6 Hovinmoen-Dal

Kontaktperson            : Terje Halbakken

Arbeidsbeskrivelse      : Geoteknisk og hydrogeologisk prosjektering

Omsetning                   : ca. 400 000,- ink. grunnundersøkelser

Tidsrom                       : 2006-2009