E16-Økri/Bjørum og E16-Wøyen-Økri

Geoteknisk bistand i forbindelse grunnundersøkelser og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Byggherre                  : Statens vegvesen, Akershus

Prosjektnavn              : E16-Økri/Bjørum og E16-Wøyen-Økri

Kontaktperson:          : Eivind Hagen/Tore Seim

Arbeidsbeskrivelse     : Geoteknisk bistand i forbindelse grunnundersøkelser og    utarbeidelse av reguleringsplaner.

Omsetning                  : ca. 250 000,- eks. grunnundersøkelser