Kvikkleiresoner Sørum, Våler, Eidsberg og Bærum

Grunnundersøkelser for datarapport

Byggherre                   : NVE region øst

Prosjekt                      : Kvikkleiresoner Sørum, Våler, Eidsberg og Bærum

Kontaktperson            : Roar Øvre

Arbeidsbeskrivelse      : Grunnundersøkelser for datarapport

Omsetning                   : ca. 1 000 000,- ink.grunnundersøkelser

Tidsrom                       : 2006-2007