E6 Skaberud-Kolomoen

Byggherre                   : Statens vegvesen region øst

Prosjekt                       : E6 Skaberud-Kolomoen

Kontaktperson             : Terje Halbakken

Arbeidsbeskrivelse      : Byggeledelse

Omsetning                   : ca. 350 000,-

Tidsrom                        : Januar -Mars 2008