Multianlegg, Kjellerholen

Geoteknisk bistand i forbindelse med grunnundersøkelser og prosjektering av nytt næringsbygg.

Byggherre                  : Olavsgaard Eiendom AS

Prosjekt                     : Multianlegg, Kjellerholen

Kontaktperson           : Frode Fjellheim

Arbeidsbeskrivelse     : Geoteknisk bistand i forbindelse med grunnundersøkelser og prosjektering av nytt næringsbygg. Kalk-/sementpeler.

Omsetning                  : ca. 250 000,-