Maridalsveien 221


Geoteknisk bistand i forbindelse med grunnundersøkelser og prosjektering av ny boligblokk.

Byggherre                 : AS Realbygg

Prosjekt                     : Maridalsveien 221

Kontaktperson           : Øistein Engen

Arbeidsbeskrivelse    : Geoteknisk bistand i forbindelse med grunnundersøkelser og prosjektering av ny boligblokk. Spuntvegg, kalk-/sementstabilisering, betongpeler og stålkjernepeler.

Omsetning                  : ca. 300 000,-