Eilert Sundts plass 2-4, Eidsvoll

Geoteknisk bistand i forbindelse med grunnundersøkelser og prosjektering av ny boligblokk.

Byggherre                  : Ø.M. Fjeld AS

Prosjekt                      : Eilert Sundts plass 2-4, Eidsvoll

Kontaktperson           : Gunnar Bakken

Arbeidsbeskrivelse     : Geoteknisk bistand i forbindelse med grunnundersøkelser og  prosjektering av ny boligblokk. 10 meter høy spuntvegg.

Omsetning                  : ca. 250 000,-