Laboratorietjenester

Ved vårt godt utstyrte laboratorium utfører vi mange forskjellige forsøk på løsmasser:

 • Rutineundersøkelser på løsmasser, naverprøver
 • Rutineundersøkelser på sylinderprøver inklusiv konus- og enaks-forsøk
 • Konsistensgrenser
 • Kornfordelingsanalyser på materiale 63 mm og mindre, inklusiv hydrometeranalyse
 • Bestemmelse av humusinnhold ved gløding
 • Bestemmelse av optimalt vanninnhold ved hjelp av standard eller modifisert Proctor
 • Innblandings- og styrkeforsøk på kalk-sement stabilisert leire
 • Treaksialforsøk med utstyr for både 54 mm og 75 mm diameter, også mulighet for permeabilitetsforsøk
 • Ødometerforsøk, CRS, også mulighet for permeabilitetsforsøk
 • Infiltrasjonstest og kornfordelingsanalyser 

Laboratorieutstyr

 • 4 tørkeskap
 • 2 konusapparat
 • Casagrande støtflyteapparat
 • 2 siktesatser (den ene i 3D)
 • 4 vekter (den ene programmerbar med digital avlesing)
 • Hydrometere
 • Glødeovner
 • Pyknometere
 • Automatisk jordkomprimator for gjennomføring av Standard og Modifisert Proctor

Sylinderprøver

 • Utskyver for 54 og 72/75/76 mm sylinderprøver
 • Utskyver som kan tilpasses sylindre opp til 200 mm
 • Diverse vogger og trimmeutstyr
 • Digitalt enaksialapparat
 • 3 treaksialapparat
 • 3 ødometerapparat
 • Mulighet for å kjøre permeabilitetsforsøk i ødometer og i treaksialcelle
 • Store kjølerom, kan ta i mot prøver både på Hamar- og Oslokontoret

Laboratoriarbeid- og priser